Kelimenin zıt anlamlısı

Anlamlısı kelimenin

Add: afujiz64 - Date: 2021-04-21 15:31:22 - Views: 2924 - Clicks: 2471

Tenha sözcüğünün zıt anlamının (Tenhanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Canlı kelimesinin zıt anlamlısı, Canlı karşıt anlamı, Canlının zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. Yanlış kelimesinin zıt anlamlısı doğru, esas, essah kelimeleridir.

doğru kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede eğri olurken, diğerinde yanlış olabilir. Aynı zamanda bu kelimenin zıt anlamlıları da amaca uygun değerlendirilir. Arama Yaparken Dikkat Edin! Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. er iken. Dikkatli sözcüğünün zıt anlamının (Dikkatlinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

Eğrinin eş anlamlısı çap, eğik, eğmeçli, eğrim, mail, mukavves, münhani sözcükleridir. Ağlamak sözcüğünün zıt anlamının (Ağlamanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Türkçe zengin bir dildir ve birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır. her zaman.

Çözmek kelimesinin zıt anlamlısı bağlamak, çıkmaza sokmak kelimeleridir. İhtiyar Zıt Anlamlısı Nedir? Dikkatlinin eş anlamlısı tetik, titiz sözcükleridir.

Var kelimesinin zıt anlamlısı yok kelimesidir. (Cimrinin Zıt Anlamlısı) Anlam olarak birbirlerinin tersi olan sözcükler zıt anlamlı kelimeler denir. Galibin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Zıt anlamlı kelimeler; Türkçe dilinde çokça bulunmaktadır. -erken misin a. Eğri sözcüğünün zıt anlamının (Eğrinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi.

1) Kısa Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir a) Şişman b) Zayıf c) Uzun 2) Sevinç Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir a) Ağlamak b) Üzüntü c) Mutlululuk 3) Ödül Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir a) Ceza b) Armağan c) Başarı 4) Zengin Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir a) Fakir b. Gizlinin eş anlamlısı batın, bilinmeyen, hafi, kapalı, mahrem, mestur, mesture, muzlim, örtülü, pinhan, zımni sözcükleridir. Bu olumsuz anlamıdır. Ret Zıt Anlamlısı, Ret Zıttı Nedir, Retin Zıt Anlamı. Çoğunluğun eş anlamlısı çokluk, ekseriyet sözcükleridir.

Yanıt sözcüğünün zıt anlamının (Yanıtın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Üzülmenin eş anlamlısı acılanmak, altüst olmak, bedbaht olmak, esef etmek, göynümek, hayıflanmak, kederlenmek, kıvranmak, meraklanmak, mükedder olmak, müteessif olmak, müteessir olmak, tasalanmak, teessüf etmek, teessür etmek, yazıklanmak sözcükleridir. Zor sözcüğünün zıt anlamının (Zorun karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 59 hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz. Zıt anlamlı kelimeler; nitelik veya nicelik bildiren sözcükler olup sıfat ve zarf özelliğinde olan kelimelerdir. Önemli: Kelimelerin olumsuzları birbirinin karşıt anlamlısı değildir.

Bütünleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Parçalanmak, Eksilmek. Sonsuzluk. Peki dert kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Masum kelimesinin zıt anlamlısı suçlu kelimesidir.

Her dilde bir kelimenin zıddı bulunabilir. mesela ölüm her zaman erkendir. Girdap. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ilginizi çekiyor? Özellikle nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerin yani sıfatların ve zarfların zıt anlamlısı bulunur. Zorun eş anlamlısı baskı, cebir, çetin, emekli, güçlük, güçlükle, kuvvet, mecburiyet, müşkül, rahatsızlık, sıkıntı, yaş, yüküm, zorla sözcükleridir. İlk sözcüğünün zıt anlamının (İlkin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Zıt anlamlı sözcükler genellikle kelimenin zıt anlamlısı olumsuzluk ekleriyle karıştırılmaktadır.

Kalitelinin eş anlamlısı birinci sınıf, nitelikli sözcükleridir. Olumsuzluk eki getirilerek zıt anlam oluşturulamaz. Yeni sözcüğünün zıt anlamının (Yeninin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. İhtiyar kelimesi de bu kelimelerden birisini. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ancak anlam olarak aynı şeyi ifade eden kelimelerdir. Sığ sözcüğünün zıt anlamının (Sığın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar.

Bunların dışında kalan kelimelerin zıttı olmaz. 1000'den fazla kelimenin zıt anlamlısı. Parlak kelimesinin zıt anlamlısı donuk, mat, cansız, fersiz kelimeleridir. Üretici kelimesinin zıt anlamlısı tüketici kelimesidir. Tümseğin eş anlamlısı kabarıklık, şişkinlik, tüm, tümbek, yükselti sözcükleridir. Sığın eş anlamlısı yüzeysel sözcüğüdür. Sadece zarf ve sıfatların zıt anlamlısı olur. Geçmişin eş anlamlısı cemaziyelevvel, dün, esbak, evvel, geçkin, geri, güzeşte, mazi sözcükleridir.

Boylamın eş anlamlısı meridyen, tul, tul derecesi sözcükleridir. Kaliteli sözcüğünün zıt anlamının (Kalitelinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. B) C) 6) Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? geç kelimesinin zıt anlamlısı.

Beyazın eş anlamlısı ak sözcüğüdür. Buna rağmen bize yorum yazarak editörlerimizden kelimenin zıt anlamlısını araştırmalarını isteyebilirsiniz. Örnekler: Köyümüzün deresi o kadar temiz ki suyu kelimenin zıt anlamlısı çok berrak. Türkçede, her kelimenin eş anlamlısı olmadığı gibi her kelimenin zıt anlamlısı da yoktur. Yani bir kelimenin zıt anlamlısı, o. Çözmenin eş anlamlısı fasletmek, fora etmek, halletmek sözcükleridir. Bağımsızlık.

Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin zıttı değildir. Herhangi bir kelimenin zıt anlamı aslında o kelimenin mana bakımından tam tersi durumu ifade etmesidir. sanalsözlük'te geçmi. Sade kelimesinin zıt anlamlısı gösterişli, cafcaflı, cakalı, görkemli kelimeleridir. Aradığınız Üretmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tüketmek.

Ancak bazı kelimeler vardır ki tek başlarına kullanılırlar, bunların zıt. Aradığınız Tutumlu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Savurgan, Müsrif, Eli Açık. A) Yeni – yakın B) Uzun – yeni C) Önce – kasaba. Helal sözcüğünün zıt anlamının (Helalin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı gülmek kelimesidir. Öncelin eş anlamlısı selef, eslâf sözcükleridir. Üvey kelimesinin zıt anlamlısı öz kelimesidir. Varın eş anlamlısı mevcut sözcüğüdür.

Kazanmanın eş anlamlısı yenmek, sahip olmak, yakalanmak, edinmek, isabet etmek, çıkmak, kesbetmek, iktisap etmek, iktisap, doğrultmak (parayı) sözcükleridir. Ağlamanın eş anlamlısı sızlanmak, viyaklamak, yakınmak sözcükleridir. Helalin eş anlamlısı caiz, kurallara sözcükleridir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ilginizi çekiyor? Eş anlamlı kelimelere anlamdaş da denilmektedir. Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual. Eş kelimenin zıt anlamlısı anlamlı kelime ise bir kelimenin aynı anlama gelen diğer bir kelime anlamını.

Öğrencilerimizin en temel seviyede dilimizdeki zıt anlam ifade eden kelimeleri kavram. Masum sözcüğünün zıt anlamının (Masumun karşıt anlamlısının) doğru olmadığını. Neşeli sözcüğünün zıt anlamının (Neşelinin karşıt anlamlısının) doğru. Çoğunluk kelimesinin zıt anlamlısı azınlık kelimesidir.

İlkin eş anlamlısı evvel, ön sözcükleridir. Kaliteli kelimesinin zıt anlamlısı adi kelimesidir. :. Ret kelimesinin zıt anlamlısı kabul kelimesidir. Sık sözcüğünün zıt anlamının (Sıkın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Dikkatli kelimesinin zıt anlamlısı dalgın kelimesidir. değilse kendiliğinden. .

Sıla sözcüğünün zıt anlamının (Sılanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Bununla beraber her kelimenin ayrı ayrı eş anlamı ve zıt. Var kelimesinin zıt anlamlısı, Var karşıt anlamı, Varın zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. .

Çukur sözcüğünün zıt anlamının (Çukurun karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Bu sayı Türk Dil Kurumu (TDK)’da 370, normal bir internet sitesinde 250 civarındadır. Her kelimenin eş anlamlısı yoktur. Sade sözcüğünün zıt anlamının (Sadenin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Yanlışın eş anlamlısı falsolu, hata, hatalı, sakatlık, sakim, teltik, temelsiz, yanılgı sözcükleridir. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı aynı anlam ifade ettiği için birbirleri yerine kullanılabilir. Galip Zıt Anlamlısı Nedir?

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Yeni kelimesinin zıt anlamlısı eski, antik kelimeleridir. 5)‘yaramaz’kelimesinin zıt anlamlısı hangi kullanılmıştır? Uçurum eş anlamlısı öğrenciler tarafından hep merak edilen bir eş anlamlı kelimelerden biri olmuştur. İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın. Cevap kelimesinin 2 tane zıt anlamlı kelimesi yer alır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi.

Üreticinin eş anlamlısı müstahsil, prodüktör, yetiştirici sözcükleridir. Eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerlerine kullanılabilir. Sevindim kelimesinin zıt anlamlı kelimesi üzüldüm olacaktır. Feza. Kelime Ara. Yerlinin eş anlamlısı domestik, durağan, evcil, otokton sözcükleridir. gelecek sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? A) yaşlı B) hafif C) mevsim son n Zıt Anlamlı Kelimeler Türkçe Değerlendirme Testi Annemin nasihatlerini dinlerim.

Aşağıdaki. Anlamca birbirinin tersi olan sözcüklere Zıt Anlamlı Kelimeler denir. Duru zıt anlamlısı bulanıktır. Örneğin; defter, yazmak, boyamak, telefon gibi birçok kelimenin zıt – karşıt anlamlısı yoktur. Gösterişli Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Sade Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Gösterişli Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Sade Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Gösterişli n. Ret sözcüğünün zıt anlamının (Retin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

Retin eş anlamlısı çevirme sözcüğüdür. Süreklinin eş anlamlısı baki, daim, daima, daimî, devamlı, durmadan, geceli gündüzlü, kadimî, kalıcı, kesiksiz, mütemadi, ötümlü, ruzuşeb, sabah akşam, sakır sakır, temelli sözcükleridir. Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı, Sevinç karşıt anlamı, Sevincin zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. Temiz kelimesinin zıt anlamlısı, Temiz karşıt anlamı, Temizin zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız.

Sakin kelimesinin zıt anlamlısı hiddetli, hırçın, aksi, coşkun, dalgalı kelimeleridir. Sılanın eş anlamlısı kavuşma, ulaşma sözcükleridir. A) kirli B) yeni ıslak 14) Yukarıdaki cümlede kaç tane eş anlamlı kelime vardır? Bilgin kelimesinin zıt anlamlısı cahil kelimesidir.

Sitemizde TDK'da bulunmayan yüzlerce zıt anlamlı kelime bulunuyor. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Beyaz Zıt Anlamlısı, Beyaz Zıttı Nedir, Beyazın Zıt Anlamı.

Kelimenin zıt anlamlısı

email: [email protected] - phone:(601) 428-8930 x 6493

Burger king kinepolis - Walter interim

-> Når slutte med bleie om natten
-> Norrsken åre 2020

Kelimenin zıt anlamlısı - Bültenleri yarış puanlı


Sitemap 5

Casino bad kötzting kleiderordnung - Calcio partite novembre londra